REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETU w Gminnej Bibliotece Publicznej w Miedźnej z/s w Grzawie

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETU

w Gminnej Bibliotece Publicznej w Miedźnej z/s w Grzawie

 

§ 1

 

Prawo do korzystania z Internetu w Gminnej Bibliotece Publicznej w Miedźnej z/s w Grzawie mają osoby, które pozostawiły dyżurującemu bibliotekarzowi dokument potwierdzający tożsamość i zarejestrowały swoją obecność w zeszycie odwiedzin.

 

§ 2

 

Internet jest udostępniany od poniedziałku do piątku i w 1-szą sobotę m-ca, w godzinach pracy Biblioteki.

 

§ 3

 

Zarówno uaktywnienie, jak i zakończenie połączenia z Internetem dokonywane jest w obecności dyżurnego bibliotekarza.

 

§ 4

 

Połączenie z Internetem może być wykorzystywane wyłącznie w celu pozyskania informacji lub odnalezienia materiałów związanych z konkretnym tematem, zatem umożliwia się Czytelnikom głównie korzystanie z wyszukiwarek sieciowych i przeglądanie zasobów www.

 

§ 5

 

Dostępu do Internetu nie wolno wykorzystywać w sposób, który narusza prawo. Zabrania się użytkownikom wyszukiwania stron dotyczących przemocy, gwałtów i pornografii.

 

§ 6

 

Zabrania się dokonywania czynności, naruszającychprawa autorskie czy licencyjne (m.in. kopiowanie oprogramowania lub danych z komputerów, na których udostępniany jest Internet).

 

§ 7

 

Pracownicy Biblioteki mają prawo kontrolować, jakie działania są wykonywane przez Czytelnika przy komputerze.

 

§ 8

 

Pracownik Bibliotekma prawo odmówić Czytelnikowi dostępu do komputera, jeżeli Czytelnik naruszy regulamin korzystania z Internetu lub wykona inne naganne działania związane z korzystaniem z Internetu i komputera.

 

§ 9

 

Korzystanie z Katalogów on-line (czyli zamieszczonych w Internecie katalogów bibliotecznych udostępnianych na stronach WWW) jest bezpłatne.

 

§ 10

 

W sytuacji, gdy inne osoby pragną skorzystać z Internetu, Czytelnik ma prawo do korzystania z komputera maksymalnie przez 1 godzinę zegarową, potem zobowiązany jest do zwolnienia komputera i umożliwienia dostępu do niego innym Czytelnikom.

 

§ 11

 

Pozyskiwanie informacji w Internecie jest bezpłatne.

 

§ 12

 

Wszelkie materiały tekstowe ściągnięte z Internetu (do 20 stron) można wydrukować na zamówienie, po uiszczeniu zwrotu materiałów (wydruk 1 strony – 0,40 zł. – czarno-biało; 0,70 zł. – tekst kolor.);

Koszt pozostałych usług: wydruk grafiki – kolor 25% pokrycia A4 1,50 zł.; wydruk grafiki – kolor 50% pokrycia A% 3,00 zł.; wydruk grafiki – kolor 75% pokrycia A4 4,50 zł.; wydruk grafiki kolor 100% pokrycia A4 – 6,00zł.

 

§ 13

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.